Úloha ID 418 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 121 lidí
Zveřejněno: 29. 11. 2016, 10:11

Make a noun:

COMMIT


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 121
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 73
Procentuální úspěšnost: 60%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 73 návštěvníků
Odpověď B: 11 návštěvníků
Odpověď C: 10 návštěvníků
Odpověď D: 27 návštěvníků