This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 418 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 153 lidí
Zveřejněno: 29. 11. 2016, 10:11

Make a noun:

COMMIT


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 153
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 96
Procentuální úspěšnost: 63%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 96 návštěvníků
Odpověď B: 15 návštěvníků
Odpověď C: 11 návštěvníků
Odpověď D: 31 návštěvníků