Úloha ID 418 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 106 lidí
Zveřejněno: 29. 11. 2016, 10:11

Make a noun:

COMMIT


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 106
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 65
Procentuální úspěšnost: 61%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 65 návštěvníků
Odpověď B: 9 návštěvníků
Odpověď C: 8 návštěvníků
Odpověď D: 24 návštěvníků