This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 418 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 146 lidí
Zveřejněno: 29. 11. 2016, 10:11

Make a noun:

COMMIT


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 146
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 91
Procentuální úspěšnost: 62%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 91 návštěvníků
Odpověď B: 15 návštěvníků
Odpověď C: 10 návštěvníků
Odpověď D: 30 návštěvníků