Úloha ID 407 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 108 lidí
Zveřejněno: 27. 11. 2016, 10:15

Choose the correct sentence:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

A − in spite OF

B − however allways begins sentence

D − IN park

E − ISN\'T it?


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 108
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 41
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 14 návštěvníků
Odpověď B: 20 návštěvníků
Odpověď C: 41 návštěvníků
Odpověď D: 17 návštěvníků
Odpověď E: 16 návštěvníků