This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 407 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 135 lidí
Zveřejněno: 27. 11. 2016, 10:15

Choose the correct sentence:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

A − in spite OF

B − however allways begins sentence

D − IN park

E − ISN\'T it?


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 135
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 52
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 20 návštěvníků
Odpověď B: 24 návštěvníků
Odpověď C: 52 návštěvníků
Odpověď D: 19 návštěvníků
Odpověď E: 20 návštěvníků