Úloha ID 405 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 92 lidí
Zveřejněno: 27. 11. 2016, 10:13

Choose the correct form:

My uncle was nearly dead ______ this terrible malady.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 92
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 81
Procentuální úspěšnost: 88%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 4 návštěvníků
Odpověď B: 81 návštěvníků
Odpověď C: 3 návštěvníků
Odpověď D: 1 návštěvníků
Odpověď E: 3 návštěvníků