Úloha ID 395 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 130 lidí
Zveřejněno: 25. 11. 2016, 17:10

Which one of the following options express a plural form of the word FISH?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 130
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 63
Procentuální úspěšnost: 48%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 5 návštěvníků
Odpověď B: 62 návštěvníků
Odpověď C: 63 návštěvníků
Odpověď D: 0 návštěvníků