This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 394 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 89 lidí
Zveřejněno: 25. 11. 2016, 17:09

Which one of the answers is wrong?

A: Jeremy, could you please close the window? It’s freezing outside.

J: __________ .


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 89
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 66
Procentuální úspěšnost: 74%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 11 návštěvníků
Odpověď B: 66 návštěvníků
Odpověď C: 9 návštěvníků
Odpověď D: 3 návštěvníků