Úloha ID 393 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 92 lidí
Zveřejněno: 25. 11. 2016, 17:08

Translate:

V neděli nevstávám před 8.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 92
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 78
Procentuální úspěšnost: 85%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 11 návštěvníků
Odpověď C: 1 návštěvníků
Odpověď D: 78 návštěvníků