This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 393 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 162 lidí
Zveřejněno: 25. 11. 2016, 17:08

Translate:

V neděli nevstávám před 8.






Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 162
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 143
Procentuální úspěšnost: 88%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 4 návštěvníků
Odpověď B: 14 návštěvníků
Odpověď C: 1 návštěvníků
Odpověď D: 143 návštěvníků