Úloha ID 393 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 75 lidí
Zveřejněno: 25. 11. 2016, 17:08

Translate:

V neděli nevstávám před 8.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 75
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 63
Procentuální úspěšnost: 84%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 10 návštěvníků
Odpověď C: 0 návštěvníků
Odpověď D: 63 návštěvníků