Úloha ID 393 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 107 lidí
Zveřejněno: 25. 11. 2016, 17:08

Translate:

V neděli nevstávám před 8.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 107
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 90
Procentuální úspěšnost: 84%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 3 návštěvníků
Odpověď B: 13 návštěvníků
Odpověď C: 1 návštěvníků
Odpověď D: 90 návštěvníků