This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 386 - test Anglický jazyk - Čtení a porozumění textu

Úlohu řešilo 210 lidí
Zveřejněno: 23. 11. 2016, 23:29

Choose the best option.

What animal can you choose if I offer you elephant, mouse, tiger?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Když se ptáme pomoci what, tak to zaobírá všechny zvířata na světě.

Kdybychom použili which, tak si můžeme vybrat pouze z nabízených tři zvířat.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 210
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 30
Procentuální úspěšnost: 14%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 28 návštěvníků
Odpověď B: 99 návštěvníků
Odpověď C: 25 návštěvníků
Odpověď D: 28 návštěvníků
Odpověď E: 30 návštěvníků