This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 362 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 87 lidí
Zveřejněno: 16. 11. 2016, 18:58

Choose the correct option A, B, C or D to fill the space.

 

There is no need to rush. Just ­­­­­­­­­­­­­­−−−−−− your time.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 87
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 71
Procentuální úspěšnost: 82%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 71 návštěvníků
Odpověď C: 4 návštěvníků
Odpověď D: 10 návštěvníků