Úloha ID 350 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 86 lidí
Zveřejněno: 12. 11. 2016, 15:37

Choose the correct sentence.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 86
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 19
Procentuální úspěšnost: 22%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 19 návštěvníků
Odpověď B: 7 návštěvníků
Odpověď C: 43 návštěvníků
Odpověď D: 17 návštěvníků