Úloha ID 350 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 84 lidí
Zveřejněno: 12. 11. 2016, 15:37

Choose the correct sentence.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 84
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 17
Procentuální úspěšnost: 20%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 17 návštěvníků
Odpověď B: 7 návštěvníků
Odpověď C: 43 návštěvníků
Odpověď D: 17 návštěvníků