This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 347 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 151 lidí
Zveřejněno: 8. 11. 2016, 22:21

Fill the gap. Choose the most suitable form.

Could you tell me what language ________ are required?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 151
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 126
Procentuální úspěšnost: 83%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 13 návštěvníků
Odpověď B: 4 návštěvníků
Odpověď C: 8 návštěvníků
Odpověď D: 126 návštěvníků