This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 340 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 155 lidí
Zveřejněno: 4. 11. 2016, 20:11

  Choose the correct option A, B, C or D to fill the space.

______ I was coming home I met my old English teacher.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 155
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 125
Procentuální úspěšnost: 81%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 3 návštěvníků
Odpověď B: 125 návštěvníků
Odpověď C: 13 návštěvníků
Odpověď D: 14 návštěvníků