This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 314 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 200 lidí
Zveřejněno: 19. 9. 2016, 09:53

Choose the correct option:

London is −−− capital of −−− United Kingdom.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 200
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 130
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 3 návštěvníků
Odpověď B: 130 návštěvníků
Odpověď C: 35 návštěvníků
Odpověď D: 32 návštěvníků