This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 314 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 172 lidí
Zveřejněno: 19. 9. 2016, 09:53

Choose the correct option:

London is −−− capital of −−− United Kingdom.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 172
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 111
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 111 návštěvníků
Odpověď C: 31 návštěvníků
Odpověď D: 28 návštěvníků