Úloha ID 314 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 155 lidí
Zveřejněno: 19. 9. 2016, 09:53

Choose the correct option:

London is −−− capital of −−− United Kingdom.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 155
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 101
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1 návštěvníků
Odpověď B: 101 návštěvníků
Odpověď C: 28 návštěvníků
Odpověď D: 25 návštěvníků