Úloha ID 314 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 143 lidí
Zveřejněno: 19. 9. 2016, 09:53

Choose the correct option:

London is −−− capital of −−− United Kingdom.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 143
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 94
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1 návštěvníků
Odpověď B: 94 návštěvníků
Odpověď C: 26 návštěvníků
Odpověď D: 22 návštěvníků