This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 311 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 224 lidí
Zveřejněno: 18. 4. 2016, 19:35

Choose the most suitable form:

David: Hi Jack! What are you up to this afternoon? I was thinking about going to see the football match we talked about. Are you still in?

Jack: Hello David. I am so sorry. I forgot. I −−−−−−−−−−− Susan this afternoon. Maybe next time!


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 224
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 156
Procentuální úspěšnost: 70%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 27 návštěvníků
Odpověď B: 20 návštěvníků
Odpověď C: 156 návštěvníků
Odpověď D: 21 návštěvníků