This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 309 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 557 lidí
Zveřejněno: 22. 4. 2015, 15:17

Choose the opposite correct form of the word polite.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 557
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 319
Procentuální úspěšnost: 57%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 199 návštěvníků
Odpověď B: 319 návštěvníků
Odpověď C: 17 návštěvníků
Odpověď D: 22 návštěvníků