Úloha ID 309 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 506 lidí
Zveřejněno: 22. 4. 2015, 15:17

Choose the opposite correct form of the word polite.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 506
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 283
Procentuální úspěšnost: 56%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 189 návštěvníků
Odpověď B: 283 návštěvníků
Odpověď C: 14 návštěvníků
Odpověď D: 20 návštěvníků