Úloha ID 309 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 503 lidí
Zveřejněno: 22. 4. 2015, 15:17

Choose the opposite correct form of the word polite.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 503
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 282
Procentuální úspěšnost: 56%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 187 návštěvníků
Odpověď B: 282 návštěvníků
Odpověď C: 14 návštěvníků
Odpověď D: 20 návštěvníků