Úloha ID 309 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 532 lidí
Zveřejněno: 22. 4. 2015, 15:17

Choose the opposite correct form of the word polite.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 532
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 302
Procentuální úspěšnost: 57%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 194 návštěvníků
Odpověď B: 302 návštěvníků
Odpověď C: 16 návštěvníků
Odpověď D: 20 návštěvníků