This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 307 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 566 lidí
Zveřejněno: 2. 1. 2015, 16:23

Fill the gaps.

Don’t start writing as ­­­­­­­­−−−−−− as you get the paper – think first, write −−−−−−−!


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 566
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 439
Procentuální úspěšnost: 78%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 439 návštěvníků
Odpověď B: 52 návštěvníků
Odpověď C: 30 návštěvníků
Odpověď D: 45 návštěvníků