Úloha ID 307 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 552 lidí
Zveřejněno: 2. 1. 2015, 16:23

Fill the gaps.

Don’t start writing as ­­­­­­­­−−−−−− as you get the paper – think first, write −−−−−−−!


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 552
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 427
Procentuální úspěšnost: 77%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 427 návštěvníků
Odpověď B: 51 návštěvníků
Odpověď C: 30 návštěvníků
Odpověď D: 44 návštěvníků