Úloha ID 284 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 1093 lidí
Zveřejněno: 30. 4. 2013, 10:53

Fill the gap.

She doesn’t feel ____ dancing.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1093
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 377
Procentuální úspěšnost: 34%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 54 návštěvníků
Odpověď B: 551 návštěvníků
Odpověď C: 111 návštěvníků
Odpověď D: 377 návštěvníků