Úloha ID 284 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 1121 lidí
Zveřejněno: 30. 4. 2013, 10:53

Fill the gap.

She doesn’t feel ____ dancing.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1121
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 393
Procentuální úspěšnost: 35%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 54 návštěvníků
Odpověď B: 561 návštěvníků
Odpověď C: 113 návštěvníků
Odpověď D: 393 návštěvníků