Úloha ID 280 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 929 lidí
Zveřejněno: 19. 4. 2013, 12:23

Translate:

V které ulici bydlíte?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 929
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 665
Procentuální úspěšnost: 72%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 46 návštěvníků
Odpověď B: 135 návštěvníků
Odpověď C: 83 návštěvníků
Odpověď D: 665 návštěvníků