Úloha ID 280 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 894 lidí
Zveřejněno: 19. 4. 2013, 12:23

Translate:

V které ulici bydlíte?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 894
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 636
Procentuální úspěšnost: 71%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 46 návštěvníků
Odpověď B: 131 návštěvníků
Odpověď C: 81 návštěvníků
Odpověď D: 636 návštěvníků