Úloha ID 277 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 681 lidí
Zveřejněno: 7. 4. 2013, 12:56

Choose the correct option.

About 100 people ______ outside the theatre for tickets when we got there.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 681
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 473
Procentuální úspěšnost: 69%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 35 návštěvníků
Odpověď B: 473 návštěvníků
Odpověď C: 84 návštěvníků
Odpověď D: 89 návštěvníků