This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 273 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 663 lidí
Zveřejněno: 13. 3. 2013, 15:14

Choose the most suitable option.

You have to be a pretty good _____ to get a job as a chef.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 663
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 347
Procentuální úspěšnost: 52%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 281 návštěvníků
Odpověď B: 23 návštěvníků
Odpověď C: 347 návštěvníků
Odpověď D: 12 návštěvníků