Úloha ID 273 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 613 lidí
Zveřejněno: 13. 3. 2013, 15:14

Choose the most suitable option.

You have to be a pretty good _____ to get a job as a chef.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 613
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 312
Procentuální úspěšnost: 51%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 268 návštěvníků
Odpověď B: 21 návštěvníků
Odpověď C: 312 návštěvníků
Odpověď D: 12 návštěvníků