This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 269 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 551 lidí
Zveřejněno: 8. 3. 2013, 11:39

I asked him for advice concerning the job offer and he said that if he ____ it.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 551
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 271
Procentuální úspěšnost: 49%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 101 návštěvníků
Odpověď B: 271 návštěvníků
Odpověď C: 93 návštěvníků
Odpověď D: 86 návštěvníků