Úloha ID 269 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 527 lidí
Zveřejněno: 8. 3. 2013, 11:39

I asked him for advice concerning the job offer and he said that if he ____ it.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 527
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 256
Procentuální úspěšnost: 49%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 97 návštěvníků
Odpověď B: 256 návštěvníků
Odpověď C: 88 návštěvníků
Odpověď D: 86 návštěvníků