This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 266 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 511 lidí
Zveřejněno: 19. 2. 2013, 19:34

Choose the correct form:

I know there is a lot of biology material to cover and learn but if you want to ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­−−−−−−−− ­­­­­­­­­­­­­­­­­­the exam, you have to learn it −−−−−−−−−− .­­­­­


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 511
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 201
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 71 návštěvníků
Odpověď B: 210 návštěvníků
Odpověď C: 29 návštěvníků
Odpověď D: 201 návštěvníků