Úloha ID 266 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 489 lidí
Zveřejněno: 19. 2. 2013, 19:34

Choose the correct form:

I know there is a lot of biology material to cover and learn but if you want to ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­−−−−−−−− ­­­­­­­­­­­­­­­­­­the exam, you have to learn it −−−−−−−−−− .­­­­­


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 489
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 187
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 70 návštěvníků
Odpověď B: 203 návštěvníků
Odpověď C: 29 návštěvníků
Odpověď D: 187 návštěvníků