Úloha ID 257 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 480 lidí
Zveřejněno: 9. 2. 2013, 01:34

I worked in a shop for a year before I ____ to college.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 480
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 231
Procentuální úspěšnost: 48%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 115 návštěvníků
Odpověď B: 51 návštěvníků
Odpověď C: 231 návštěvníků
Odpověď D: 83 návštěvníků