Úloha ID 257 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 497 lidí
Zveřejněno: 9. 2. 2013, 01:34

I worked in a shop for a year before I ____ to college.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 497
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 243
Procentuální úspěšnost: 49%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 118 návštěvníků
Odpověď B: 51 návštěvníků
Odpověď C: 243 návštěvníků
Odpověď D: 85 návštěvníků