This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 257 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 508 lidí
Zveřejněno: 9. 2. 2013, 01:34

I worked in a shop for a year before I ____ to college.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 508
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 251
Procentuální úspěšnost: 49%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 119 návštěvníků
Odpověď B: 52 návštěvníků
Odpověď C: 251 návštěvníků
Odpověď D: 86 návštěvníků