Úloha ID 254 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 424 lidí
Zveřejněno: 3. 2. 2013, 20:51

I do not like Mondays.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 424
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 274
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 274 návštěvníků
Odpověď B: 40 návštěvníků
Odpověď C: 38 návštěvníků
Odpověď D: 72 návštěvníků