This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 254 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 438 lidí
Zveřejněno: 3. 2. 2013, 20:51

I do not like Mondays.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 438
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 282
Procentuální úspěšnost: 64%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 282 návštěvníků
Odpověď B: 41 návštěvníků
Odpověď C: 41 návštěvníků
Odpověď D: 74 návštěvníků