Úloha ID 254 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 404 lidí
Zveřejněno: 3. 2. 2013, 20:51

I do not like Mondays.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 404
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 260
Procentuální úspěšnost: 64%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 260 návštěvníků
Odpověď B: 36 návštěvníků
Odpověď C: 36 návštěvníků
Odpověď D: 72 návštěvníků