Úloha ID 247 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 645 lidí
Zveřejněno: 4. 11. 2012, 00:32

When he asked about the condition of his friend, they told him he ____ worry.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 645
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 83
Procentuální úspěšnost: 13%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 219 návštěvníků
Odpověď B: 250 návštěvníků
Odpověď C: 83 návštěvníků
Odpověď D: 93 návštěvníků