This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 245 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 547 lidí
Zveřejněno: 12. 9. 2012, 11:24

They wanted me to stay longer but I said it was too late and ____.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 547
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 280
Procentuální úspěšnost: 51%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 138 návštěvníků
Odpověď B: 78 návštěvníků
Odpověď C: 280 návštěvníků
Odpověď D: 51 návštěvníků