Úloha ID 245 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 525 lidí
Zveřejněno: 12. 9. 2012, 11:24

They wanted me to stay longer but I said it was too late and ____.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 525
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 265
Procentuální úspěšnost: 50%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 134 návštěvníků
Odpověď B: 77 návštěvníků
Odpověď C: 265 návštěvníků
Odpověď D: 49 návštěvníků