This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 237 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 589 lidí
Zveřejněno: 25. 4. 2012, 10:20

How much is this blue T−shirt?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 589
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 441
Procentuální úspěšnost: 75%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 441 návštěvníků
Odpověď B: 55 návštěvníků
Odpověď C: 68 návštěvníků
Odpověď D: 25 návštěvníků