Úloha ID 237 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 566 lidí
Zveřejněno: 25. 4. 2012, 10:20

How much is this blue T−shirt?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 566
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 420
Procentuální úspěšnost: 74%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 420 návštěvníků
Odpověď B: 55 návštěvníků
Odpověď C: 68 návštěvníků
Odpověď D: 23 návštěvníků