This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 230 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1034 lidí
Zveřejněno: 22. 3. 2012, 16:57

She liked neither the white one ___ the red one.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1034
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 299
Procentuální úspěšnost: 29%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 137 návštěvníků
Odpověď B: 262 návštěvníků
Odpověď C: 161 návštěvníků
Odpověď D: 299 návštěvníků
Odpověď E: 175 návštěvníků