Úloha ID 230 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 987 lidí
Zveřejněno: 22. 3. 2012, 16:57

She liked neither the white one ___ the red one.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 987
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 269
Procentuální úspěšnost: 27%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 133 návštěvníků
Odpověď B: 256 návštěvníků
Odpověď C: 156 návštěvníků
Odpověď D: 269 návštěvníků
Odpověď E: 173 návštěvníků