This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 230 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1014 lidí
Zveřejněno: 22. 3. 2012, 16:57

She liked neither the white one ___ the red one.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1014
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 288
Procentuální úspěšnost: 28%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 135 návštěvníků
Odpověď B: 259 návštěvníků
Odpověď C: 158 návštěvníků
Odpověď D: 288 návštěvníků
Odpověď E: 174 návštěvníků