Úloha ID 219 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 602 lidí
Zveřejněno: 29. 1. 2012, 22:49

Have you ever been to Germany?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 602
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 444
Procentuální úspěšnost: 74%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 23 návštěvníků
Odpověď B: 51 návštěvníků
Odpověď C: 444 návštěvníků
Odpověď D: 84 návštěvníků