Úloha ID 215 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1205 lidí
Zveřejněno: 4. 1. 2012, 16:47

Where is Dominik? He is in the living room. ____ TV.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1205
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1062
Procentuální úspěšnost: 88%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1062 návštěvníků
Odpověď B: 16 návštěvníků
Odpověď C: 87 návštěvníků
Odpověď D: 40 návštěvníků