Úloha ID 196 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1064 lidí
Zveřejněno: 1. 11. 2011, 20:40

___ the time we get to the cinema, the film will already have started.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1064
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 259
Procentuální úspěšnost: 24%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 247 návštěvníků
Odpověď B: 259 návštěvníků
Odpověď C: 509 návštěvníků
Odpověď D: 24 návštěvníků
Odpověď E: 25 návštěvníků