Úloha ID 196 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1081 lidí
Zveřejněno: 1. 11. 2011, 20:40

___ the time we get to the cinema, the film will already have started.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1081
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 268
Procentuální úspěšnost: 25%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 250 návštěvníků
Odpověď B: 268 návštěvníků
Odpověď C: 514 návštěvníků
Odpověď D: 24 návštěvníků
Odpověď E: 25 návštěvníků