This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 196 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1105 lidí
Zveřejněno: 1. 11. 2011, 20:40

___ the time we get to the cinema, the film will already have started.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1105
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 285
Procentuální úspěšnost: 26%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 251 návštěvníků
Odpověď B: 285 návštěvníků
Odpověď C: 520 návštěvníků
Odpověď D: 24 návštěvníků
Odpověď E: 25 návštěvníků