Úloha ID 189 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 977 lidí
Zveřejněno: 13. 10. 2011, 10:23

When I switched the TV on, the match ___ already started.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 977
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 377
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 274 návštěvníků
Odpověď B: 73 návštěvníků
Odpověď C: 35 návštěvníků
Odpověď D: 218 návštěvníků
Odpověď E: 377 návštěvníků