Úloha ID 189 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 981 lidí
Zveřejněno: 13. 10. 2011, 10:23

When I switched the TV on, the match ___ already started.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 981
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 378
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 275 návštěvníků
Odpověď B: 74 návštěvníků
Odpověď C: 35 návštěvníků
Odpověď D: 219 návštěvníků
Odpověď E: 378 návštěvníků