This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 189 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1005 lidí
Zveřejněno: 13. 10. 2011, 10:23

When I switched the TV on, the match ___ already started.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1005
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 395
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 275 návštěvníků
Odpověď B: 77 návštěvníků
Odpověď C: 35 návštěvníků
Odpověď D: 223 návštěvníků
Odpověď E: 395 návštěvníků