Úloha ID 181 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 971 lidí
Zveřejněno: 21. 9. 2011, 15:09

I need to get a new MP3 player. It ___ well recently.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 971
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 339
Procentuální úspěšnost: 35%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 169 návštěvníků
Odpověď B: 215 návštěvníků
Odpověď C: 248 návštěvníků
Odpověď D: 339 návštěvníků