This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 181 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 1014 lidí
Zveřejněno: 21. 9. 2011, 15:09

I need to get a new MP3 player. It ___ well recently.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1014
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 370
Procentuální úspěšnost: 36%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 171 návštěvníků
Odpověď B: 221 návštěvníků
Odpověď C: 252 návštěvníků
Odpověď D: 370 návštěvníků