Úloha ID 161 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1401 lidí
Zveřejněno: 14. 4. 2011, 23:32

If i were you, I ___ do this.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1401
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 793
Procentuální úspěšnost: 57%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 793 návštěvníků
Odpověď B: 368 návštěvníků
Odpověď C: 99 návštěvníků
Odpověď D: 82 návštěvníků
Odpověď E: 59 návštěvníků