This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 161 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1422 lidí
Zveřejněno: 14. 4. 2011, 23:32

If i were you, I ___ do this.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1422
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 812
Procentuální úspěšnost: 57%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 812 návštěvníků
Odpověď B: 369 návštěvníků
Odpověď C: 99 návštěvníků
Odpověď D: 82 návštěvníků
Odpověď E: 60 návštěvníků