Úloha ID 156 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 1095 lidí
Zveřejněno: 4. 4. 2011, 17:27

How does she look like?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1095
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 698
Procentuální úspěšnost: 64%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 199 návštěvníků
Odpověď B: 151 návštěvníků
Odpověď C: 698 návštěvníků
Odpověď D: 47 návštěvníků