Úloha ID 150 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 901 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2011, 20:41

I was never really a fan of them. I went there becouse I ___ .


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 901
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 490
Procentuální úspěšnost: 54%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 150 návštěvníků
Odpověď B: 118 návštěvníků
Odpověď C: 143 návštěvníků
Odpověď D: 490 návštěvníků