This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 148 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 892 lidí
Zveřejněno: 24. 3. 2011, 21:55

What is the weather like?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 892
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 248
Procentuální úspěšnost: 28%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 142 návštěvníků
Odpověď B: 403 návštěvníků
Odpověď C: 99 návštěvníků
Odpověď D: 248 návštěvníků