Úloha ID 148 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 869 lidí
Zveřejněno: 24. 3. 2011, 21:55

What is the weather like?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 869
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 235
Procentuální úspěšnost: 27%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 139 návštěvníků
Odpověď B: 398 návštěvníků
Odpověď C: 97 návštěvníků
Odpověď D: 235 návštěvníků