Úloha ID 148 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 878 lidí
Zveřejněno: 24. 3. 2011, 21:55

What is the weather like?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 878
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 241
Procentuální úspěšnost: 27%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 140 návštěvníků
Odpověď B: 399 návštěvníků
Odpověď C: 98 návštěvníků
Odpověď D: 241 návštěvníků