Úloha ID 141 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 859 lidí
Zveřejněno: 10. 3. 2011, 21:34

When you go rock climbing, look ___  stones falling on your head.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 859
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 250
Procentuální úspěšnost: 29%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 318 návštěvníků
Odpověď B: 122 návštěvníků
Odpověď C: 169 návštěvníků
Odpověď D: 250 návštěvníků