This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 137 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1135 lidí
Zveřejněno: 5. 3. 2011, 12:23

Are  you rich? No, I do not have ___.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1135
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 781
Procentuální úspěšnost: 69%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 213 návštěvníků
Odpověď B: 781 návštěvníků
Odpověď C: 105 návštěvníků
Odpověď D: 36 návštěvníků