Úloha ID 137 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1114 lidí
Zveřejněno: 5. 3. 2011, 12:23

Are  you rich? No, I do not have ___.






Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1114
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 763
Procentuální úspěšnost: 68%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 210 návštěvníků
Odpověď B: 763 návštěvníků
Odpověď C: 105 návštěvníků
Odpověď D: 36 návštěvníků