Úloha ID 137 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1097 lidí
Zveřejněno: 5. 3. 2011, 12:23

Are  you rich? No, I do not have ___.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1097
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 747
Procentuální úspěšnost: 68%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 209 návštěvníků
Odpověď B: 747 návštěvníků
Odpověď C: 105 návštěvníků
Odpověď D: 36 návštěvníků