Úloha ID 133 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1000 lidí
Zveřejněno: 1. 3. 2011, 19:29

I am not playing football , but I ___ play chess.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1000
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 364
Procentuální úspěšnost: 36%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 70 návštěvníků
Odpověď B: 364 návštěvníků
Odpověď C: 313 návštěvníků
Odpověď D: 102 návštěvníků
Odpověď E: 151 návštěvníků