Úloha ID 133 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1007 lidí
Zveřejněno: 1. 3. 2011, 19:29

I am not playing football , but I ___ play chess.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1007
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 369
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 70 návštěvníků
Odpověď B: 369 návštěvníků
Odpověď C: 314 návštěvníků
Odpověď D: 102 návštěvníků
Odpověď E: 152 návštěvníků