Úloha ID 131 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 825 lidí
Zveřejněno: 27. 2. 2011, 15:03

What would you like to do?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 825
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 598
Procentuální úspěšnost: 72%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 13 návštěvníků
Odpověď B: 136 návštěvníků
Odpověď C: 78 návštěvníků
Odpověď D: 598 návštěvníků