Úloha ID 131 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 836 lidí
Zveřejněno: 27. 2. 2011, 15:03

What would you like to do?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 836
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 608
Procentuální úspěšnost: 73%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 13 návštěvníků
Odpověď B: 136 návštěvníků
Odpověď C: 79 návštěvníků
Odpověď D: 608 návštěvníků