This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 121 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 958 lidí
Zveřejněno: 18. 2. 2011, 09:59

Where´s my pen? It was there but now it ____!


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 958
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 461
Procentuální úspěšnost: 48%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 122 návštěvníků
Odpověď B: 160 návštěvníků
Odpověď C: 461 návštěvníků
Odpověď D: 215 návštěvníků