Úloha ID 121 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 921 lidí
Zveřejněno: 18. 2. 2011, 09:59

Where´s my pen? It was there but now it ____!


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 921
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 431
Procentuální úspěšnost: 47%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 120 návštěvníků
Odpověď B: 157 návštěvníků
Odpověď C: 431 návštěvníků
Odpověď D: 213 návštěvníků