Úloha ID 119 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 744 lidí
Zveřejněno: 15. 2. 2011, 10:51

Nothing ___ you say can make me feel better.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 744
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 195
Procentuální úspěšnost: 26%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 471 návštěvníků
Odpověď B: 195 návštěvníků
Odpověď C: 42 návštěvníků
Odpověď D: 36 návštěvníků