This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 119 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 781 lidí
Zveřejněno: 15. 2. 2011, 10:51

Nothing ___ you say can make me feel better.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 781
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 214
Procentuální úspěšnost: 27%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 488 návštěvníků
Odpověď B: 214 návštěvníků
Odpověď C: 43 návštěvníků
Odpověď D: 36 návštěvníků