This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 116 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 845 lidí
Zveřejněno: 12. 2. 2011, 23:00

Our school has a new ___ on cell phones. No one is allowed to have a phone in class.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 845
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 265
Procentuální úspěšnost: 31%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 150 návštěvníků
Odpověď B: 265 návštěvníků
Odpověď C: 223 návštěvníků
Odpověď D: 207 návštěvníků