Úloha ID 116 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 828 lidí
Zveřejněno: 12. 2. 2011, 23:00

Our school has a new ___ on cell phones. No one is allowed to have a phone in class.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 828
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 254
Procentuální úspěšnost: 31%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 150 návštěvníků
Odpověď B: 254 návštěvníků
Odpověď C: 221 návštěvníků
Odpověď D: 203 návštěvníků