Úloha ID 116 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 813 lidí
Zveřejněno: 12. 2. 2011, 23:00

Our school has a new ___ on cell phones. No one is allowed to have a phone in class.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 813
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 242
Procentuální úspěšnost: 30%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 150 návštěvníků
Odpověď B: 242 návštěvníků
Odpověď C: 218 návštěvníků
Odpověď D: 203 návštěvníků