This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 116 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 829 lidí
Zveřejněno: 12. 2. 2011, 23:00

Our school has a new ___ on cell phones. No one is allowed to have a phone in class.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 829
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 255
Procentuální úspěšnost: 31%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 150 návštěvníků
Odpověď B: 255 návštěvníků
Odpověď C: 221 návštěvníků
Odpověď D: 203 návštěvníků