This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 110 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 898 lidí
Zveřejněno: 8. 2. 2011, 23:15

Hi. How´s your mother? 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 898
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 787
Procentuální úspěšnost: 88%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 63 návštěvníků
Odpověď B: 787 návštěvníků
Odpověď C: 32 návštěvníků
Odpověď D: 16 návštěvníků