Úloha ID 105 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 720 lidí
Zveřejněno: 5. 2. 2011, 21:50

I am here to help you. What do you want me to do?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 720
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 384
Procentuální úspěšnost: 53%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 134 návštěvníků
Odpověď B: 384 návštěvníků
Odpověď C: 107 návštěvníků
Odpověď D: 95 návštěvníků