Úloha ID 101 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 852 lidí
Zveřejněno: 2. 2. 2011, 23:05

The wall was composed ___ millions of white rocks.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 852
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 432
Procentuální úspěšnost: 51%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 50 návštěvníků
Odpověď B: 319 návštěvníků
Odpověď C: 432 návštěvníků
Odpověď D: 51 návštěvníků