Úloha ID 100 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 892 lidí
Zveřejněno: 1. 2. 2011, 11:01

Are you married?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 892
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 729
Procentuální úspěšnost: 82%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 126 návštěvníků
Odpověď B: 729 návštěvníků
Odpověď C: 30 návštěvníků
Odpověď D: 7 návštěvníků