Úloha ID 100 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 895 lidí
Zveřejněno: 1. 2. 2011, 11:01

Are you married?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 895
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 732
Procentuální úspěšnost: 82%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 126 návštěvníků
Odpověď B: 732 návštěvníků
Odpověď C: 30 návštěvníků
Odpověď D: 7 návštěvníků