Scio testy: Anglický jazyk

Národní srovnávací zkouška Anglický jazyk testuje znalost anglického jazyka před vstupem na vysokou školu, ověřuje schopnost řešitele používat samostatně a přesně anglický jazyk. Ten je důležitým předpokladem ke zvládnutí vysokoškolského studia. Rozsah testu je vymezen obsahem středoškolského učiva anglického jazyka.

Celkem v testu naleznete pět oddílů: Poslech, Čtení a porozumění textu, Komplexní cvičení, Konverzace a Gramatika. Test čítá celkem 60 úloh, k jejich řešení je přiděleno celkem 60 minut čistého času.

U každé otázky jsou zpravidla čtyři nabízené možnosti odpovědi, z nichž právě jedna je správná. Za špatně zodpovězenou otázku se třetina bodu odečítá, tipujte proto jen tehdy, když můžete s určitostí vyloučit alespoň jednu odpověď. Za nezodpovězenou úlohu řešitel bod nedostává ani o něj nepřichází. Za správnou odpověď je jeden bod přičten.

Test obsahuje také poslechový oddíl. Poslech je přehráván buď na vlastních CD přehrávačích, nebo na MP3 přehrávačích dodaných společností Scio. To záleží na konkrétních podmínkách toho či onoho termínu testu a na lokalitě.Gramatika k angličtině - teorie (B1)

Již brzy zde najdete souhrn potřebné gramatiky k angličtině spolu s ukázkovými úlohami.


Nejnovější články:

Na serveru zatím není žádný článek.

Další články »

Nejnovější úlohy:

Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 730

Which one of the following options express a plural form of the word MOUSE?


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 728

Choose:

 

She would not have been sick yesterday if she ________ that odd meat.


Můžete si také vybrat úlohy pouze z části testu:

Další úlohy »