This page needs JavaScript activated to work.

Vzhled a délka zkoušek u nové maturity

U společné (státní) maturity má zkouška podobu didaktického testu. Vzory těchto testů je možné najít volně na internetu na stránkách www.novamaturita.cz. Jiné je to u komplexních zkoušek, které jsou pořádány u předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk.

Komplexní zkouška odráží povahu testované látky, jde o to zjistit, zda student ovládá daný jazyk, to znamená, že jím musí umět hovořit, musí jím psát a musí být schopen jím číst a přečtené analyzovat. Rovněž student musí mít znalosti o gramatice, syntaxu a morfologii daného jazyka.

Proto se komplexní zkouška skládá ze tří částí:

  1. dílčí ústní zkoušky,
  2. didaktického testu (u cizího jazyka obsahuje dva subtesty - čtení a poslech),
  3. písemné práce.

Ústní zkouška byla vždy na dvacet minut na potítku a patnáct minut trvala vlastní zkouška. Podle úrovně obtížnosti se lišila délka didaktického testu a písemné práce v českém jazyce a literatuře i cizích jazyků.

Ústní zkouška je vždy na 20 minut na potítku a 15 minut trvá vlastní zkouška. Délka didaktického v českém jazyce a literatuře je 60 minut. Na písemnou práci je poté 90 minut a vybírat lze z 10 témat. Minimum slov je 250.

U cizích jazyků je délka ústní zkoušky stejná jako v českém, což znamená 20 minut na potítku a 15 minut mluvení. Rozdíl je až ve zbylých dvou zkouškách. Didaktický test se skládá ze dvou podtestů: poslech, který trvá nově 40 minut, a čtení s jazykovou kompetencí v délce 60ti minut.Kam dál